Menu

Unikalne źródło

 
A-unique-source

Aquamin jest pozyskiwany na wyłącznej licencji w zimnych, czystych i dziewiczych wodach u wybrzeży Islandii. Na obszarze nienaruszonym przez żeglugę międzynarodową i przemysł, gdzie ciepłe wody prądu zatokowego mieszają się z zimnymi, czystymi wodami arktycznymi powstają idealne warunki dla wzrostu alg (Lithothamnion).

Marigot spełnia a nawet przewyższa najwyższe międzynarodowe standardy, by zapewnić, że materiał pozyskiwany jest w sposób zrównoważony, i że ten cenny zasób jest chroniony dla przyszłych pokoleń.